Microchip products made in United States

Microchip MCU 8-bit AVR RISC 128KB Flash ATMEGA128A-AU
Microchip MCU 8-bit AVR RISC 128KB Flash ATMEGA128A-AU
Microchip MCU 8-bit AVR RISC 128KB Flash ATMEGA1284P-PU
Microchip MCU 8-bit AVR RISC 128KB Flash ATMEGA1284P-PU
Microchip MCU 8-bit AVR RISC 16KB Flash ATMEGA168-20AU
Microchip MCU 8-bit AVR RISC 16KB Flash ATMEGA168-20AU
Microchip Microcontroller, 16 MHz, 16 kbyte, RISC
Microchip Microcontroller, 16 MHz, 16 kbyte, RISC
Microchip Microcontroller, 16 MHz, 8 kbyte, RISC
Microchip Microcontroller, 16 MHz, 8 kbyte, RISC
Microchip Microcontroller, 32 MHz, 16 kbyte, 2 kbyte
Microchip Microcontroller, 32 MHz, 16 kbyte, 2 kbyte