Eledis products made in Taiwan

Eledis 1A11-NF5PCSE Toggle Switches
Eledis 1A11-NF5PCSE Toggle Switches
Eledis 1A13-NF5PCSE Toggle Switches
Eledis 1A13-NF5PCSE Toggle Switches
Eledis 1A23-NF5STSE Toggle Switches
Eledis 1A23-NF5STSE Toggle Switches
Eledis 1A21-NF5PCSE Toggle switch, Solder, E–E, 2
Eledis 1A21-NF5PCSE Toggle switch, Solder, E–E, 2
Eledis 1A23-NF5PCSE Toggle switch, Solder, E–A–E, 2
Eledis 1A23-NF5PCSE Toggle switch, Solder, E–A–E, 2