Padlocks made in Taiwan

Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Black
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Black
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Silver
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Silver
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Red
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Red
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Green
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Green
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Blue
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Blue
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Gold
Kasp Solid Aluminium Padlock 40mm - Gold