Microsemi products made in China

Microsemi PD-9501G/SFP PoE Media Converter
Microsemi PD-9501G/SFP PoE Media Converter
Microsemi PD-3501G/AC PoE 1-Port 15.4W Gigabit Midspan
Microsemi PD-3501G/AC PoE 1-Port 15.4W Gigabit Midspan
Microsemi PD-9001GR/AC 1-Port 30W Gig Midspan
Microsemi PD-9001GR/AC 1-Port 30W Gig Midspan