Capacitors made in China

85 products listed

Vishay TANTAMOUNT Tantalum capacitor 100µF 10V 10%, SMD
Vishay TANTAMOUNT Tantalum capacitor 10µF 25V 10%, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 0.33 nF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 0.22 nF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 0.47 nF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 0.1 nF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 47 pF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 15 pF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 22 pF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 68 pF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 10 pF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 22 nF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 10 nF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 3.3 nF, 500 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 2.2 nF, 500 V, SMD
TDK Capacitor, 1.5 µF, 50 V, SMD
TDK Capacitor, 22 µF, 16 V, SMD
TDK Capacitor, 0.33 µF, 50 V, SMD
TDK Capacitor, 0.22 µF, 50 V, SMD
TDK Capacitor, 0.68 µF, 16 V, SMD
TDK Capacitor, 2.2 µF, 10 V, SMD
TDK Capacitor, 1 µF, 10 V, SMD
TDK Capacitor, 0.47 µF, 50 V, SMD
Yageo SMD multilayer ceramic capacitor, 0.68 nF, 500 V, SMD