Water and Utility Pumps made by Yamaha

Yamaha YP40T 356 GPM 3" Trash Pump
Yamaha YP40T 356 GPM 3" Trash Pump
Yamaha YP20GH 169 GPM 2” Water Pump
Yamaha YP20GH 169 GPM 2” Water Pump
Yamaha YP20TX 184 GPM 2” Trash Pump
Yamaha YP20TX 184 GPM 2” Trash Pump
Yamaha YP30TX 3” Self-Priming Centrifugal Trash Pump
Yamaha YP30TX 3” Self-Priming Centrifugal Trash Pump