Water and Utility Pumps made by Makita

Makita 300W Submersible Clean Water Pump - 230V
Makita 300W Submersible Clean Water Pump - 230V
Makita 400W Submersible Dirty Water Pump - 230V
Makita 400W Submersible Dirty Water Pump - 230V
Makita 3" Centrifugal Water Pump
Makita 3" Centrifugal Water Pump
Makita 2" Centrifugal Water Pump
Makita 2" Centrifugal Water Pump
Makita 3" Trash Pump
Makita 3" Trash Pump