Blaupunkt products made in South Korea

Blaupunkt TravelPilot LUCCA 5.3" GPS Navigation
Blaupunkt TravelPilot LUCCA 5.3" GPS Navigation
Blaupunkt TravelPilot 500 GPS Navigation
Blaupunkt TravelPilot 500 GPS Navigation