Borri products made in Italy

Borri E2001.e 50kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri E2001.e 50kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri B9000FXS 250kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 250kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 300kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 300kVA 3 phase UPS
Borri E2001.e 80kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri E2001.e 80kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri E2001.e 20kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri E2001.e 20kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri B9000FXS 200kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 200kVA 3 phase UPS
Borri B9600FXS 600kVA 3 phase UPS
Borri B9600FXS 600kVA 3 phase UPS
Borri B9600FXS 400kVA 3 phase UPS
Borri B9600FXS 400kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 125kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 125kVA 3 phase UPS
Borri E2001.e 5kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri E2001.e 5kVA 3/1 phase UPS with galvanic separation
Borri E3001.e 200kVA 3/3 phase UPS with galvanic insulation
Borri E3001.e 200kVA 3/3 phase UPS with galvanic insulation
Borri B9600FXS 800kVA 3 phase UPS
Borri B9600FXS 800kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 60kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 60kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 100kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 100kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 80kVA 3 phase UPS
Borri B9000FXS 80kVA 3 phase UPS
Borri INGENIO 30kVA 3 phase UPS
Borri INGENIO 30kVA 3 phase UPS
Borri INGENIO 40kVA 3 phase UPS
Borri INGENIO 40kVA 3 phase UPS
Borri INGENIO 50kVA 3 phase UPS
Borri INGENIO 50kVA 3 phase UPS
Borri INGENIO PLUS 60kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 60kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 80kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 80kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 100kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 100kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 125kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 125kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 160kVA UPS
Borri INGENIO PLUS 160kVA UPS
Borri B9600FXS 500kVA 3 phase UPS
Borri B9600FXS 500kVA 3 phase UPS