Electronic Kits made in United Kingdom

10 products listed

Kitronik Stereo Amplifier Pre Built
Kitronik Squeezy Torch Kit
Kitronik Rear Cycle Light Project Kit
Kitronik Programmable Timer Kit
Kitronik MP3 Mono Amplifier Pre-Built
Kitronik Motor Controller Board Kit
Kitronik LED Torch Kit with Battery
Kitronik Electronic Time Project Kit
Kitronik Easy to Build Timer Project Kit
Kitronik 7 Segment LED Display Kit
block
block