Passenger Cars made in Egypt

Hyundai i30 (2012-)
Hyundai i30 (2012-)
BMW 3 Series (2005–2011)
BMW 3 Series (2005–2011)
BMW 5 Series Gran Turismo
BMW 5 Series Gran Turismo
BMW 7 Series Sedan
BMW 7 Series Sedan
Mercedes-Benz C-Class (2008–2014)
Mercedes-Benz C-Class (2008–2014)
Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E-Class
Hyundai Getz / Click (2002–2011)
Hyundai Getz / Click (2002–2011)
Hyundai i30 (2007–2012)
Hyundai i30 (2007–2012)