Vishay products made in China

Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C18
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C18
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C5V1-TAP
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C5V1-TAP
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C6V2
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C6V2
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C3V6
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C3V6
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C3V3
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C3V3
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C5V6
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C5V6
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C12
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C12
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C6V8-V
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C6V8-V
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C8V2-V
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C8V2-V
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C9V1-V
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C9V1-V
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C9V1
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C9V1
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX584C2V4-V-G
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX584C2V4-V-G
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C10
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C10
Vishay SMD rectifier diode, 140 V, 3 A, DO214AB
Vishay SMD rectifier diode, 140 V, 3 A, DO214AB
Vishay Zener-Diode THT, 1,3 W, 20 mA, BZX85/C11-T
Vishay Zener-Diode THT, 1,3 W, 20 mA, BZX85/C11-T
Vishay Zener-Diode THT, 1,3 W, 4 mA, BZX85/C47-T
Vishay Zener-Diode THT, 1,3 W, 4 mA, BZX85/C47-T
Vishay Zener-Diode THT, 1,3 W, 10 mA, BZX85/C22
Vishay Zener-Diode THT, 1,3 W, 10 mA, BZX85/C22
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C27
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C27
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C30
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C30
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C24-TAP
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C24-TAP
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C20
Vishay Zener-Diode THT, 500 mW, 5 mA, BZX55-C20
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C7V5-V
Vishay Zener-Diode SMD, 200 mW, 5 mA, BZX384C7V5-V
Vishay TANTAMOUNT Tantalum capacitor 100µF 10V 10%, SMD
Vishay TANTAMOUNT Tantalum capacitor 100µF 10V 10%, SMD
Vishay TANTAMOUNT Tantalum capacitor 10µF 25V 10%, SMD
Vishay TANTAMOUNT Tantalum capacitor 10µF 25V 10%, SMD