Padlocks made in China

Kasp Laminated Steel Padlock - 60mm - keyed alike
Kasp Laminated Steel Padlock - 60mm - keyed alike
Kasp Brass Shutter Lock - 63mm
Kasp Brass Shutter Lock - 63mm
Kasp Marine Padlock 50 mm, keyed alike
Kasp Marine Padlock 50 mm, keyed alike
Kasp Harsh Environment Padlock - 58x63 mm
Kasp Harsh Environment Padlock - 58x63 mm
Kasp Disc Padlock - 60mm
Kasp Disc Padlock - 60mm
Kasp Disc Padlock - 70mm
Kasp Disc Padlock - 70mm
Kasp Marine Padlock 40 mm, keyed alike
Kasp Marine Padlock 40 mm, keyed alike
Kasp Disc Padlock - 70mm - keyed alike
Kasp Disc Padlock - 70mm - keyed alike
Kasp Laminated Steel Padlock - 40mm
Kasp Laminated Steel Padlock - 40mm
Kasp Marine Padlock 40 mm
Kasp Marine Padlock 40 mm
Kasp Premium Brass Padlock - 50mm - Close Shackle
Kasp Premium Brass Padlock - 50mm - Close Shackle
Kasp Padlock, K11040D, 4, 40 mm, 6.0 mm, 34.8 mm
Kasp Padlock, K11040D, 4, 40 mm, 6.0 mm, 34.8 mm
Kasp Disc Padlock - 70mm - Twin
Kasp Disc Padlock - 70mm - Twin
Kasp Brass Shutter Lock - 90mm
Kasp Brass Shutter Lock - 90mm
Kasp Laminated Steel Padlock - 60mm
Kasp Laminated Steel Padlock - 60mm
Kasp Padlock, K11020D, 2, 20 mm, 3.2 mm, 21.7 mm
Kasp Padlock, K11020D, 2, 20 mm, 3.2 mm, 21.7 mm
Kasp Disc Padlock - 70mm & Hasp K260120
Kasp Disc Padlock - 70mm & Hasp K260120
Kasp Marine Padlock 40x50 mm, long shackle, keyed alike
Kasp Marine Padlock 40x50 mm, long shackle, keyed alike
Kasp Marine Padlock 50 mm
Kasp Marine Padlock 50 mm
Kasp Marine Padlock 40x50 mm, long shackle
Kasp Marine Padlock 40x50 mm, long shackle
Kasp Marine Padlock 50x63 mm, long shackle, keyed alike
Kasp Marine Padlock 50x63 mm, long shackle, keyed alike
Kasp Marine Padlock 50x63 mm, long shackle
Kasp Marine Padlock 50x63 mm, long shackle
Kasp Padlock, K11030D, 3, 30 mm, 4.8 mm, 25.7 mm
Kasp Padlock, K11030D, 3, 30 mm, 4.8 mm, 25.7 mm
Kasp Brass Shutter Lock - 70mm
Kasp Brass Shutter Lock - 70mm