Staplers / Nailers made by Makita

Makita 18V  1-9/16" Cordless Concrete Nailer
Makita 18V 1-9/16" Cordless Concrete Nailer
Makita 2-1/2" Finishing Nailer
Makita 2-1/2" Finishing Nailer
Makita 1" Crown Stapler
Makita 1" Crown Stapler
Makita 2-1/2" Coil Siding Nailer
Makita 2-1/2" Coil Siding Nailer
Makita 3-1/2 Cordless Framing Nailer
Makita 3-1/2 Cordless Framing Nailer
Makita 3 1/2" Framing Nailer
Makita 3 1/2" Framing Nailer