Vacuum Cleaners made by KRESS-elektrik

Kress 1400 RS EA Set wet/dry vacuum cleaner
Kress 1400 RS EA Set wet/dry vacuum cleaner
Kress 1400 RS EA wet/dry vacuum cleaner
Kress 1400 RS EA wet/dry vacuum cleaner
Kress 1200 NTX EA wet/dry vacuum cleaner
Kress 1200 NTX EA wet/dry vacuum cleaner