Washing Machines made by Daewoo

Daewoo DWD-E1211R Washing Machine
Daewoo DWD-E1211R Washing Machine